Brandschade

‘Brand is erger’ is een veelgehoorde uitspraak als het gaat om relativeren van uw problemen.
En als het u daadwerkelijk overkomt kunt u dat beamen. De gevolgen van brand-, roet- en waterschade zijn vaak erg vervelend.

Schoonmaakorganisatie Tendens helpt u graag bij het verhelpen hiervan.
Door snel en accuraat te handelen kan de schade tot een minimum worden beperkt.

Na overleg met uw verzekering en inventarisatie van de schade reinigen wij uw woning of bedrijfspand grondig, zowel het interieur als het exterieur.

Schoonmaakorganisatie Tendens

Bezoekadres:
de Seize 10a
9041 VC Berlikum

Postadres:
Tichelersdyk 22
9041 EP Berlikum

Telefoon (0518) 46 24 89
Mobiel    (06) 531 730 42
Email     info@tendensberlikum.nl